Home Pertahanan dan Keselamatan MALBATT terima aset baharu