Home Pertahanan dan Keselamatan Menteri Pertahanan turun padang, berlayar dengan warga KD Mahawangsa.
%d bloggers like this: