Home Pertahanan dan Keselamatan ATM tidak abaikan semua tanggungan Mohd Zahir, pelbagai ganjaran sudah dibayar – JHEV