Home Pertahanan dan KeselamatanTentera Udara Syarikat kontraktor lari dari didenda kerana kecuaian pegawai TUDM

Syarikat kontraktor lari dari didenda kerana kecuaian pegawai TUDM

by Air Times News Network

KUALA LUMPUR, 24 Ogos – Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Tahun 2019 melaporkan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) gagal mengenakan denda lewat berjumlah RM651,650 terhadap syarikat kontraktor yang lewat menyiapkan kerja penyenggaraan di Markas Pemerintahan Bantuan Udara (MPBU).

Dalam LKAN 2019, Jabatan Audit Negara (JAN) melalui semakan audit terhadap dokumen sokongan kepada arahan pembayaran mendapati berlaku kelewatan dalam menyiapkan kerja penyenggaraan di antara 44 hingga 1,103 hari.

“Kelewatan berkenaan dikira dari tarikh kerja patut siap mengikut Arahan Pembaikan sehingga tarikh Certificate of Completion (Sijil Penyiapan Kerja),

“Berdasarkan pengiraan audit, sejumlah RM651,650 merupakan denda lewat yang tidak dikenakan kepada syarikat,” katanya.

Dalam pada itu, LKAN juga menyebut klausa 6 dan 22 dalam kontrak berkaitan penyampaian perkhidmatan mengikut tempoh yang ditetapkan telah dinyatakan dengan jelas dan denda akan dikenakan sekiranya melanggar tempoh berkenaan.

“Tempoh kerja ditetapkan mengikut Repair Order (Arahan Pembaikan) yang dikeluarkan sebelum kerja penyenggaraan dilaksanakan di MPBU,

“Denda lewat yang dikenakan adalah pada kadar 1% bagi setiap harga perkhidmatan yang lewat dilaksanakan pada setiap bulan,” kata LKAN.

Menurut LKAN, pihak audit mendapati perkara ini berlaku disebabkan pegawai pengesah kerja, pegawai penyedia, penyemak dan pengesah arahan pembayaran di Unit Kewangan dan Unit Perolehan MPBU tidak menyemak dengan teliti tempoh penyempurnaan kerja dengan syarat kontrak sebelum bayaran dibuat.

Manakala menerusi maklum balas dari TUDM yang diterima pada 19 Jun 2020 memaklumkan, bahawa denda lewat akan dikenakan terhadap kontraktor bagi kerja yang lewat disiapkan daripada tarikh sepatut siap.

“Denda lewat dikira daripada tarikh jangkaan siap kerja asal sehingga tarikh sebenar komponen atau perkhidmatan diterima oleh pihak TUDM,” ujarnya.

LKAN dalam laporannya telah mengesyorkan Kementerian Pertahanan beberapa perkara yang perlu diambil tindakan bagi memastikan pematuhan kepada peraturan dan penguatkuasaan klausa kontrak seperti:

  1. Menguatkuasakan klausa denda lewat terhadap syarikat atas kelewatan penyerahan dan pembekalan;
  2. Memastikan pegawai penyedia, penyemak dan pengesah membuat semakan dengan teliti mengikut syarat kontrak sebelum bayaran dibuat bagi mengelakkan pembayaran tidak wajar;
  3. Mengenakan tindakan terhadap pegawai yang tidak mematuhi kehendak atau arahan Jabatan, seperti yang tertakluk peraturan kewangan.

Tambah LKAN, kerja penyenggaraan yang berjumlahg RM6.07 juta telah lewat disiapkan dengan anggaran denda lewat sejumlah RM0.65 juta tidak dikenakan – airtimes.my

 

 

Related Articles

Leave a Reply