Home Pertahanan dan Keselamatan DSA 2022: 54 perjanjian bernilai RM4.6bilion dimeterai oleh Kementerian Pertahanan