Home Pertahanan dan Keselamatan Kementerian Pertahanan teruskan program SASaR – Liew Chin Tong